14. 4. 2014

Od září do března

Chybí skeny a ověření přiřazení prezenček, zápisy práce s cílovou skupinou (kromě zahraničí), odkazy na fotodokumentaci
 16.4.
-------------------------------------

INOVACE  V PŘEDMĚTECH


V tomto monitorovacím období byla zahájena vlastní realizace připravených inovací v předmětech podzimního semestru a od února i jarního semestru.Převážná většina inovací dosavadních předmětů je zaměřena na rozvoj praktických dovedností studentů.
Byly vytištěny učební podklady KA2, KA3 a KA7 v první verzi a zpřístupněny studentům. Následně pokračují práce na korekcích.

Podzimní semestr 2013:
Fyzika v běžném životě  /metody projektové výuky/
Fyzika a technika /Fotokatalýza a její technické využití/
---
Jarní semestr 2014:
Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky  /procvičování anglické fyzikální terminologie/ 
Mechanika a molekulová fyzika  / Povrchové napětí 1/
Úvod do pevných látek   / Povrchové napětí 2/
Fyzikální seminář / Jak pracuje věda/
Environmentální fyzika  a Ekopraktikum / Klima a koloběhy látek, Dálkový průzkum Země/
-------------------------------------------------

KA2 

Popis realizace klíčové aktivity
Byly zapracovány opravy
, které se vyskytly v pracovní verzi studijní opory. Text byl aktualizován a byly doplněny nové obrázky a schémata. Nově byl sestaven a studentům zadán test s environmentální tématikou.
Studenti rovněž v tomto jarním semestru dostali inovované praktické úkoly.Až na úlohu vyžadující digestoř byly všechny ostatní praktické úlohy soustředěny v jedné laboratoři, kde jsou k dispozici studentům i pro jejich bádání v rámci bakalářských a magisterských prací.
Metodika ?

Popis výstupů - zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Studenti sami sestavili na základě námětů z výstupů KA2 několik laboratorních úloh, jejichž protokoly budou k dispozici na konci semestru.
Studijní opora pro KA2 je připravena k recenznímu řízení.Anglická verze této studijní opory je před dokončením.

Popis v příštím období
Studijní opora bude recenzována a vytištěna.?

KA3
Popis realizace klíčové aktivity
V rámci předmětů Fyzika a technika, Úvod do pevných látek byly zapracovány modulové celky, v nichž mají studenti mimojiné možnost seznámit se s technikou pořízenou pro tématický celek Fotokatalýza. Přístroje jsou dále k dispozici studentům pro jejich bakalářské a magisterské projekty. 

Studijní opora v elektronické verzi procházela drobnou úpravou a doplněním laboratorního zadání.

Popis výstupů - zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Metodika výuky inovovaných předmětů byl přizpůsoben požadavkům modulového charakteru.Studentům byly poskytnuty výukové materiály zatím v elektronické formě.


Popis v příštím období
Rádi bychom zaznamenali průběh několika dlouhodobějších experimentů jako video.
Studijní opora bude recenzována a vytištěna.KA7

Popis realizace klíčové aktivity
V uplynulém období jsme pracovali na textu studijní opory s názvem Jak pracuje věda. Původní text byl revidován na základě připomínek studentů i kolegů a doplněn o aktivizující podněty. Vše bude hotovo do konce dubna. 

Popis výstupů - zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Metodika výuky inovovaných předmětů
Fyzika v běžném životě a Fyzikální seminář byla přizpůsoben požadavkům modulového charakteru. V předmětech Fyzikální seminář a Fyzika v běžném životě byly uplatněny nové výukové metody - Sokratovský rozhovor  na téma "Jak člověk vidí" a aktivizační inscenační metoda s námětem  "Argumentační fauly". Studentům byly poskytnuty výukové materiály v elektronické formě.

Popis v příštím období

Studijní opora bude recenzována a vytištěna.


KA9 

Popis realizace klíčové aktivity
V průběhu monitorovacího období proběhla další série seminářů
https://picasaweb.google.com/103173153671559989911

Proběhly ukázkové lekce pro zájemce z řad studentům, kteří předměty ještě absolvovali v původní podobě v minulých letech.


Popis výstupů - zhodnocení a výsledky klíčové aktivity


Popis v příštím období


 
KA10 Semináře se zahraničními lektory

Popis realizace klíčové aktivity
Proběhl workshop pro studenty s učitelem, který působí na základní škole v USA.
viz plakátek o Vzdělávání v USA http://is.muni.cz/www/384/44071821/44071869/
Byla uspořádána přednáška s diskusí na astrofyzikální téma s pracovníkem Royal Observatory Lund, švédským fyzikem zabývajícím se kosmologií a teorií gravitace. 


Popis výstupů - zhodnocení a výsledky klíčové aktivity
Studenti si v diskusi vyzkoušeli komunikaci v cizím jazyce.

Popis v příštím období


Publicita:
V hodnoceném období byla dále rozšířena webová stránka ESF projektu.
Na seminářích a workshopech, na úvod těchto akcí jsou účastníkům podány informace o projektu a způsobu financování, řešitel  projektu podrobně informuje o výsledcích projektu, úspěších, novinkách a plánovaných akcí. Místnosti, kde akce probíhají, jsou vyzdobeny bannery a vlajkami s logolinkem OPVK a EU.
Pro úvodní edukační aktivity v inovovaných předmětech jsou vytvořeny krátké prezentace s logy projektu, účastníci se podepisují do prezenčních listin, opatřených logolinkem OPVK.
V průběhu září byly v rámci Noci vědců 2013, a veletrhu Gaudeamus prezentovány vlastní aktivity studentů, které připravili v rámci realizace KA8 Projektová výuka. Týkaly se problematiky věcně spadající do témat odborných KA2, KA3 fotokatalýzy, spalování a dálkového průzkumu Země.
Všichni řešitelé projektu na všech konferenčních a výjezdních akcích informují formou úvodního slova, písemně nebo vyvěšením posteru o účasti na projektu.
Konferenční aktivity 
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen**************************
Zápisy ze všech  porad jsou k dispozici ke stažení 
zde:  http://is.muni.cz/www/384/44071821/44071833/
-----------------------------------------------